Interessevragenlijst

           Toekomsttest

        Interessetest

      Op zoek naar je geschiktste domein

     Beroepenoriëntatietest

   Persoonlijkheidstest

  Motivatietest

Test binnen de economische sector
 Welke opleidingen en/of beroepen passen het beste bij jou?
  Waar ligt jouw grootste interesse?
   Wat vind je het meest belangrijk?
     Om hier achter te komen zijn er diverse beroepskeuzetesten
       op het internet te vinden.
BEROEPENKEUZETEST