Webquest - De Storm

Een webquest naar aanleiding van de film ‘De Storm’ over:


Ongeveer de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. Zonder dijken en duinen zou dat deel van ons land voortdurend onder water staan en was daar niet te leven. Waterbeheer, de manier waarop wij omgaan met water, is voor ons van levensbelang. Niet voor niets houden meer dan 100.000 Nederlanders zich daar elke dag mee bezig!

Ons land kent een uitgebreide ‘watergeschiedenis’: van inpolderingen tot overstromingen en stormvloeden. Van dijken tot de Deltawerken. Water is ons leven!

Met deze webquest kunnen leerlingen onderzoek doen naar de watersnoodramp van 1953, de strijd tegen water, de klimaatverandering, de zeespiegelstijging en leven met water.

De webquest sluit aan bij de speelfilm ‘De Storm’ (over de watersnoodramp 1953) en de 13delige documentaire/tv-serie ‘de Nieuwe Delta’ (over mensen en hun leven met water in de Zuidwestelijke delta, vroeger, nu en in de toekomst). Maar zeker ook bij het Watersnoodmuseum (herinneren, leren en vooruitkijken) te Ouwerkerk.

Om gevoel te krijgen bij de waterproblematiek en het waterbeheer in Nederland is het bekijken van de film ‘De Storm’ en/of enkele afleveringen van ‘De Nieuwe Delta’ een aanrader. Maar ook een bezoek aan het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk is een goede start. In dit museum is de watersnoodramp 1953 nog zichtbaar en voelbaar. Het museum is gebouwd in de vier caissons, die daar destijds zijn afgezonken.

>> Webquestpagina